skola_korridor.jpg

Tilpasningsbare lysniveauer

Gangen er ikke kun en transportstrækning, men også et kommunikationsareal. I nyere lokaler bruges gangen ofte til samtaler og møder, lektielæsning eller selvstudier på computeren. Det er derfor vigtigt, at belysningen tilpasses til opgaven.

Produkter

Vidi 1

Go to product

Wallwing

Go to product

Notor indbygget LED Opal dropped, indbygget almenlysarmatur monteret i en ubrudt linje. På modstående væg Pleiad Wallwasher G3 giver en stor andel vertikallys. 

Produkter

Notor indbygget LED Opal dropped

Go to product

Pleiad Wallwasher G3

Go to product

Når vi fortsætter ind i lokalerne gennem en korridor, ændres omstændighederne. Den ene væg består af et langt glasparti med mødelokaler og kontorer. Her er det nødvendigt med en lyssætning, som ikke blænder dem, der arbejder i rummene indenfor. Eftersom vi kun kan arbejde med loftet og den modsatte væg, har vi valgt et hjørnemonteret armatur (Vidi), som giver et smukt  lys henad loftet og nedad væggen.

Kunsten på væggene accentueres med indbyggede spotlights (Easy LED). Det er en løsning, som giver liv til et areal, der ellers let forbliver uudnyttet og opleves som kedeligt. 

Produkter

Vidi 1

Go to product

Easy med LED

Go to product

Bemærk!

Lys som vejleder

Direkte lys ned på gulvet fungerer som vejledning medens højere lysniveauer i forbindelse med de møblerede områder skaber et rum i rummet og letter syns opgaven.

Mere omgivelseslys i form af indirekte belysning i loftet og vertikallys på væggene, gør det lettere at orientere sig og identificere ansigter og objekter som passerer. Her er europastandarden EN 12464-1 laveste niveau.

Tænk på blændingen

Transport på gangene på et hospital er ekstra følsomme. Belysningen må ikke blænde patienten i sengen, og store kontraster og forskelle i lyshed mellem rummets flader bør undgås.

For at minimere ubehagsblænding placeres armaturerne ude ved væggen.

Vigtigt med gode lysniveauer

For hospitals personalet er det vigtigt, at lysniveauerne er gode, så man kan se, hvad der foregår nede ad gangen. Generelt bør lysniveauet være mindst 200 lux på gulvet. Den cylindriske belysningsstyrke er væsentlig for at kunne skabe en god og naturlig visuel kommunikation. Et lodret lys, der skaber rum, giver gode lysniveauer uden at blænde og letter synsopgaven.

Styring efter tilstedeværelse

På gangen bruges ofte en tidsstyring, der sænker lyset til et lavt grundniveau om natten, men som suppleres med bevægelsesmelder for at få mere lys, når der er bevægelse på gangen.

Forebyg beskadigelse

Loftmonteret belysning mindsker risikoen for slitage og beskadigelse i rum hvor der er mange mennesker.

Applikationsområde