fagerhult_skola_miljo_10.jpg

Mulighed for at spare energi med LED

Med en højere lysstrøm og bedre energieffektivitet har LED-lyskilden revolutioneret belysningsbranchen. Teknikken er blevet udviklet hurtigt, og i de senere år er den også blevet moden til at kunne anvendes til arbejds- og almenbelysning. Vi ønskede at undersøge, hvordan LED-lys påvirker menneskets præstation og velbefindende. Derudover ville vi undersøge, om LED- og T5-lyskilder adskilte sig på nogen måde. I samarbejde med Lunds Universitet. Åhus, 2011.

Formål: At undersøge omgivelseslys med LED og T5

Formålet med studiet var ligesom tidligere at undersøge de visuelle, biologiske og emotionelle aspekter af lyset. Forsøgspersonerne skulle arbejde i et rum uden dagslysindfald og med to forskellige slags omgivelseslys – 100 cd/m2 og 300 cd/m2 fra henholdsvis LED- og T5-lysrør.

Begge lyskilder havde samme farvetemperatur, men forskellige spektrale effektfordelinger. Belysningsstyrken på arbejdsbordet blev som tidligere holdt konstant på 500 lux under hele forsøget. Deltagernes oplevelse og tilstand blev undersøgt ved hjælp af både interviews og kortisolmålinger. 

 

LED opfattes som værende lysere med samme effekt som T5

Resultatet bekræftede vores tidligere undersøgelser; mere omgivelseslys stimulerede kortisolproduktionen og gjorde deltagerne friskere og mere kvikke. Men det, som vækkede vores interesse, var, at forsøgspersonerne mente, at LED-belysningen føltes lysere end T5-belysningen. Dette gav os den tanke, at vi med LED ville kunne skabe bedre lysmiljøer, som stimulerer vores oplagthed og velbefindende og hjælper os med at præstere bedre. Eftersom LED-belysningen opfattes som værende lysere ved samme effekt, gav dette også mulighed for store energibesparelser.

Applikationsområde