fagerhult_skola_miljo_4.jpg

Energieffektivt og studiefremmende lys på gymnasiet

Kan omgivelseslys få eleverne til at trives bedre og præstere bedre i skolen? Og kan LED-belysning give et bedre lys med lavere energiforbrug? Det var udgangspunktet for et studie, som blev gennemført i løbet af et halvt år på et gymnasium i Helsingborg.

Studiet omfattede 72 elever i alderen 17-18 år og blev udført i to forskellige slags klasselokaler. 
Det ene lokale var udstyret med en af de bedste slags skolebelysninger, som findes på markedet: Ni T5-armaturer med direkte/indirekte lys monteret i tre rækker samt tavlebelysning.

 

Forsøgslokalet blev i stedet udstyret med en nyudviklet LED-belysning, som kun byggede på indirekte lys mod vægge og loft. Klasselokalet med T5-armaturer havde et omgivelseslys på ca. 330 lux. Klasselokalet med LED havde et omgivelseslys på ca. 440 lux. Ligesom i de tidligere studier blev standarden med 500 lux fulgt på beregningsfladen, dvs. arbejdsfladen.

Eleverne blev undersøgt tre gange om dagen ved hjælp af interviews og kortisolmålinger. 

Indira-belysningen var bedre end T5-løsningen

Resultaterne viste, at LED-belysningen var bedre end T5-løsningen – og det bemærkelsesværdige var, at elevernes svar var meget samstemmende. Eleverne i klasselokalet med LED-lys oplevede, at de blev friskere og friskere frem til frokost, og at deres oplagthed derefter holdt sig på et godt niveau resten af skoledagen. Med T5-løsningen faldt aktiviteten gradvis i løbet af hele skoledagen.

Med hensyn til arbejdsforholdene i klasselokalet (visuelt) gav eleverne i LED-lokalet godt og vel 6 point på en skala med 7 trin, mens eleverne i T5-lokalet stoppede ved 5,6. Eleverne i klasselokalet med LED oplevede også, at lokalet var lysere, og at belysningskvaliteten var bedre. Dette bekræftes også af kortisolmålingerne og af elevernes subjektive oplevelse af øget oplagthed. 

 

Lokalet med Indira føltes lysere, og energiforbruget faldt

Det bemærkelsesværdige er desuden, at energiforbruget i klasselokalet med LED var betydeligt lavere end i klasselokalet med T5. Resultatet viser, at lokalet med LED har hele 34 % lysere omgivelser, og at energiforbruget er i alt 13 % lavere. Klasselokalet med LED brugte 8 W/m2 sammenlignet med 9,5 W/m2 i klasselokalet med T5. I forhold til gældende svenske retningslinjer for de krav, der skal eller bør overholdes, hvilket er hhv. 12 W/m2 og 10 W/m2, drejer det sig altså om en energibesparelse på hhv. 33 og 20 procent. 

Applikationsområde