ELG ed.2

ELG ed.2 er designet af arkitektfirmaet C.F. Møller A/S og har et enkelt, moderne formsprog, som understreger funktionen. Optimalt teknisk udstyr i form af udtag til elektricitet, telekommunikation, signal- og edb-udstyr samt gas, alt sammen skjult bag låger, som let kan åbnes og lukkes. Alle udtag har en ensartet udformning og er placeret logisk, uden niveauforskelle, inde i panelet. ELG ed.2 er beregnet til sengestuer. Formen er kendetegnet af en skrånende overside, som er let at tørre af, samtidig med at den gør det umuligt at placere genstande oven på panelet. Vi har gjort os stor umage med at skabe en god belysning for både patient og personale. Panelet har et integreret armatur med utrolig god effekt, hvilket er en fordel i forbindelse med undersøgelser. En delvis sandblæst afskærmning udfylder ikke bare en dekorativ funktion, men bidrager også til et jævnt og behageligt undersøgelses- eller læselys, som let kan reguleres af patienten.

Tilslutning
ELG ed.2 leveres færdigmonteret med udtag, som er indvendigt forbundet til tilslutningsklemrække. Ved udtag, hvor kablingen skal trækkes frem på plads, lægges træktråden i en separat ledningskanal. Gasrør er ført frem til panelets ende. Tre forskellige tilslutningsmuligheder.

1. Ved udvendig forsyningskanal (17448) mellem loft og panel tilpasses panelets overdel det sted, hvor forsyningskanalen skal tilsluttes. Gasrør adskilles ved hjælp af en skillevæg i tilkoblingsstedet og føres ud ca. 300 mm oppe i forsyningskanalen.

2. Ved tilslutning fra siden gennem panelets gavl tilpasses gavlen med huller til de ledninger og gasrør, der skal tilsluttes. Gasrørene føres ca. 300 mm ud gennem gavlen.

3. Ved tilslutning bagfra ind i panelets ryg tilpasses panelet med hul i ryggen, hvor ledninger og gasrør tilsluttes. Gasrørene afsluttes ved hullerne.

Eludtag
Bag låger, sidder det ønskede antal eludtag. Selv når eludtagene er tilsluttede, kan lågerne holdes lukkede, hvorved man skjuler hele den elektriske installation. ELG ed.2 er forberedt til montering med udtag fra egne udtagsserier se side 68-69. Panelet kan udstyres med udtag, der følger forskellige nationale standarder.

Lysregulering
Normalt reguleres læselys og natlys via en sengebordsboks, undersøgelseslys via en strømafbryder i panelet og almenbelysning via en ekstern strømafbryder ved indgangen til rummet alternativt via en strømafbryder i panelet. Fagerhult har skræddersyet et relæ, der findes i hhv. en enkeltpatients- og topatientsmodel. Relæet drives med 24 V ≅, indgange findes fra potentialfri impulstrykknapper til læselys, natlys samt undersøgelseslys. Der er udgang til 1–10 V samt 230 V-fase og faseleder til undersøgelsesarmatur samt natlampe. Relæet har også et trimmepotentiometer til justering af læselysets styrke. Topatientsmodellen har dobbelte ind- og udgange. Samtlige armaturer kan også udstyres med Dali HF-forkobling samt impulstrykknapper med DALI-444-enhed. Ved døren ind til rummet kan en Dali-tavle med 5 knapper monteres. Med en DALI-strømforsyning på tilslutningsstedet kan hele rummet skræddersys med forskellige lysscenarier.

Læselampe, undersøgelsesbelysning
Model 1 og 2 er indbygget i panelets front. Model 3 er en eksternt monteret lampe, som vi har forberedt med beslag i panelet. Til model 1 og 2 anvender vi HF-forkobling med lysregulering, hvor armaturets lysstyrke tilpasses efter behov. Dermed kan det også benyttes som læselys. Armaturerne kan lysreguleres med 1–10 V, Dali eller SwitchDim. For model 3 reguleres disse med lampens egne strømafbrydere. 1. Model med 1 x 55 W kompaktlysstofrør og HF-forkobling til lysregulering. Ved læsebelysning reduceres lyset til ca. 60 %. Fronten består af to aluminiumsprofiler, som holder en plastskive af polykarbonat foran lysåbningen. 2. Model med 2 x 24 W/2 x 39 W T5-lysstofrør og HF-forkobling til lysregulering. Ved læsebelysning reduceres lyset til ca. 30 %. Fronten består af en lamineret glasskive, som er sandblæst i overkanten for at reducere blændingen, men som alligevel giver fronten en belyst overflade. 3. Panelet kan monteres med beslag til læselampe og undersøgelseslampe med leddelt arm type Amalia, Medicool eller Halux.

Materiale, farve
ELG ed.2 er udført i formpresset aluminium og som standard pulverlakeret i hvid RAL 9010 svarende til NCS 0502Y. Andre farver fra NCS- eller RAL-skalaen kan rekvireres. Panelerne kan leveres i længder på op til 6600 mm. Hvis du ønsker længere paneler kan to eller flere paneler samles til den ønskede længde.

Medicinske gasser
ELG ed.2 kan udstyres med maksimalt fire forskellige medier for medicinske gasser. Gasudtag skjules bag låger i panelet. Panelet kan udstyres med gasudtag af forskellige fabrikater og nationale standarder. Vi kan tilbyde to forskellige gasudtagsmontager afhængigt af sygehusets praksis.
Slangetilslutning af udstyr –
Gasudtag integreret i panelet vinklet for tilslutning nedefra med slange. Udstyret monteres på en kulisseskinne, der monteres på panelet eller på væggen.
Direkte tilslutning af udstyr –
Gasudtagene monteres i en separat boks med udtagene pegende lige fremad. Boksen monteres i panelets underkant. Boksens længde tilpasses antallet af gasudtag. Lågen på boksen kan låses i sin nederste stilling, når udtagene anvendes. Når udtagene ikke anvendes, skjules de ved at lukke dækslet.

Natlampe
LED-lampe, som monteres på valgfri plads i området med eludtag. Armaturet giver et nedadrettet lys på væggen og når ud til et sengebord ved siden af.

Almenbelysning
Almenbelysningen kommer fra sammenbyggede armaturer, som er monteret i panelets overdel. Reflektorer retter lyset asymmetrisk opad/udad mod loftet og bevirker en indirekte belysning af rummet. Som standard findes der armaturer med T5-lysstofrør af typen 1 x 80 W, 1 x 54 W og 1 x 39 W, men andre effekttyper kan monteres efter ønske. Samtlige armaturer drives med en HF-forkobling for at sikre et flimmerfrit lys og findes til både HF-std og HF-dim. Lysstyring findes til både DALI, 1–10 V, switchDIM, switch-control samt DSI. Lysåbningen dækkes med en klar akrylskive, men efter ønske er lamineret glas også en mulighed.

Environment images


Detaljer


Nyt udtagsdesign.

Nyt udtagsdesign.

Skab produkt blad

Dokumenter i din kurv

Text som beskriver tabellen
Art.No.
ELG ed.2
18565

Applikationsområde