Centralt nødstrømsanlæg (CPS)

Tilslutning
Forskellige lyskilder såsom glødelys og normale lysrør eller kompaktlysrør med HF-forkoblinger eller magnetiske forkoblinger kan sluttes til et og samme anlæg. Kabelføringen sker fra undersiden af skabet. Tilslutningsklemrækken er skruebelastet og har henholdsvis 2 (FL1000), 6 (PL5110-30) og 12 (PL5140) indbyrdes uafhængige ind- og udgange.

Udførelse
PowerLine 5000 Digital En ny serie af MCU-overvågede nødstrømsanlæg fra Wagfors AB. Anlæggene er forsynet med automatisk test i henhold til EN 50172, er kortslutningssikret og har indbygget belastningsovervågning. Disse funktioner tilsammen giver et højt niveau af pålidelighed, ydelse og sikkerhed. FlexLine 1000 Digital En ny model, som er udviklet specielt til små installationer, hvor den samlede effekt ikke overstiger 50 W. FL1000 har de samme funktioner som de større anlæg i PL5000-serien, men den lille størrelse muliggør placering på steder med meget lidt plads. Anlægget er også udstyret med en lysdæmperudgang (0–10 V), hvilket betyder, at de tilsluttede armaturer kan køre med reduceret effekt ved nøddrift (bemærk: kun i kombination med dæmpbar HF-forkobling). Denne funktion betyder, at antallet af tilsluttede armaturer kan øges, eller at driftstiden forlænges.

Automatik
I tilfælde af spændingsudfald skifter nødstrømsanlægget automatisk til batteridrift. Dette sker på en nøje kontrolleret måde, så der undgås strømudsving, der kan forårsage skader på det tilsluttede udstyr eller nødstrømsanlægget.

Batterier
Nødstrømsanlægget er udstyret med vedligeholdelsesfri blybatterier, der overvåges grundigt, så der opnås maksimal levetid og kapacitet. Under normale driftsbetingelser og med en omgivende temperatur under de anbefalede 25 °C anslås batterierne at have en levetid på 10–12 år.

Kapsling
Grå metalbeklædning i RAL 7032 (PL5000) og grå plastbeklædning ABS i RAL7032 (FL1000).

Indikering
Anlægget er forsynet med fire lysdioder på forsiden, der viser følgende funktioner: SYSTEM – enheden er i standby LINE – spænding CHARGE – batteriopladning EMERGENCY – batteridrift

Øvrigt
Nødstrømsanlæggene er certificeret af tredjepart og opfylder kravene i EN 50171.

Environment images


Detaljer


FlexLine 1000 Digital.

FlexLine 1000 Digital.

Skab produkt blad

Dokumenter i din kurv

Text som beskriver tabellen
W Kommentar Miscellaneous Art.No.
FlexLine 1000 Digital
Max 50 W Brændetid 60 min Maks. ledninglængde 200 m/2,5 mm² 17959
PowerLine 5000 Digital
Max 1200 W Brændetid 60 min Maks. ledninglængde 200 m/2,5 mm² 17958
Max 150 W Brændetid 60 min Maks. ledninglængde 200 m/1,5 mm² 17955
Max 300 W Brændetid 60 min Maks. ledninglængde 200 m/2,5 mm² 17956
Max 600 W Brændetid 60 min Maks. ledninglængde 200 m/2,5 mm² 17957

Applikationsområde