Installationseksempel hvileregulering i lager- og depotrum med e-Sense i Fagerhult Plus-armaturer

I mange lokaler i kontormiljøer kan belysningen gøres mere effektiv og energibesparende. Lager-, depot-, arkiv- og kopirum har normalt altid lyset tændt, uanset om der befinder sig nogen i lokalet. Nu kan man på en enkel måde få en mere effektiv belysningsstyring med stort besparelsespotentiale.

Fordele:

  • Hurtig tilslutning.
  • Automatisk og hurtig opregulering til 100 %.
  • Regulering til lavt niveau (10 %) efter et selvvalgt tidspunkt;
  • kan indstilles fra 1–30 minutter.
  • Bevægelsesmelder er indbygget i armaturet.
  • Central slukning efter arbejdstid optimerer funktionen.

Lager- og depotrum

Belysning i kontorbygninger vurderes til at stå for 30–40 % af energiforbruget. Der er en vis mængde dagslys, men der er også meget varme, som skal fjernes ved køling. Også i Norden er behovet for køling stort i ca. ni af årets måneder. Hvis man kan undgå at anvende det installerede køleudstyr, kan man spare meget energi. Ved hjælp af nytænkning kan man gøre stort set alle lokaler energieffektive. Hvis man regner på, hvor stor en del af den effektive tid, man bruger belysningen i subsidiære lokaler i et byggeri, kan resultatet være så lavt som 5 %. Belysningen er tændt konstant udelukkende af vane.

Med et armatur med e-Sense smartSWITCH til fraværsdæmpning kan der spares helt op til 80 % af energien. Med central slukning efter arbejdstid bliver installationen rigtig effektiv. Eksterne sensorer eller afbrydere er ikke nødvendige. Armaturet regulerer direkte til 100 % ved bevægelse, og det regulerer ned til 10 % efter det indstillede tidsrum.

Tidsforsinkelsen efter sidste registrerede bevægelse kan være helt ned til 1 minut, hvilket optimerer besparelsen. Da lyset ikke slukkes helt, kan det tændes et ubegrænset antal gange, uden at det påvirker lysrørets katoder og dermed dets levetid.

Applikationsområde