Installationseksempel gang/kældergang med smartSWITCH hvileregulering

I lokaler uden naturligt lysindfald er belysningen normalt tændt konstant. I visse tilfælde slukkes en del af armaturerne, når der ikke befinder sig nogen i lokalet. Gange og kældergange kan nu forsynes med effektiv lysstyring, som altid giver en tilstrækkelig grundbelysning, og som hurtigt tænder mere lys, når nogen kommer ind. Energibesparelsen kan være helt op til 80 %.

Fordele:

  • Massive energibesparelser.
  • Skaber større tryghed.
  • HF-forkoblingen lærer automatisk funktionen første gang.
  • Eksterne standard-bevægelsesmelderer kan kombineres i funktionen.

Forslag til installation af styring i korridorer

Belysningen er ofte konstant tændt i gange og kældergange, hvor der normalt færdes og befinder sig personer. Det gælder for eksempel sygehusgange og gange i større lejlighedskomplekser. Mange installationer er blevet gjort mere energieffektive ved hjælp af sensorer, der registrere personers bevægelse og tilstedeværelse og tænder belysningen efter behov. De negative effekter af en sådan styring er, at man nærmer sig et helt mørkt lokale, og sensorernes reaktionstid bliver afgørende for, hvor hurtigt belysningen tændes. Kombinationen af dårlig detektering og lysrør med langsom opstart gør, at man når langt ind i gangen, før lyset tændes. Dette skaber ubehag og usikkerhed. Andre ulemper er, at lysrørenes levetid for-kortes. Korte tilkoblingstider giver sorte lysrør med kortere levetid.

Hvis man ved, at belysningen altid skal være tændt, kan man sørger for, at lysniveauet er højt, når der er bevægelse, og dæmpet til et lavt, energibesparende niveau når der ikke er bevægelse. Ved at skifte mellem højt og lavt niveau opbruges katoderne ikke, og lysrørenes levetid forkortes heller ikke.

Hvilereguleringens tidsforsinkelse kan være ned til nogle få minutter, før lyset reguleres tilbage til lavt niveau.

Fordelen ved denne styringsmetode er, at der ikke er behov for en centralenhed. Bevægelsesmelder sluttes direkte til HF-forkoblingens styringsindgang. Ved første tilslutning stilles tiden til min. 5 minutter, hvorefter forkoblingen ændrer funktion, så den skifter mellem 100 % lys ved bevægelse (230 V på styringsindgangen) og 10 % lys ved fravær. Hvis man ved, at lokalet/gangen ikke anvendes på visse tidspunkter af døgnet, f.eks. på skoler, kan lyset slukkes helt ved hjælp af centralstyring. Se strømskemaet nedenfor.

 

Kobling til automatisk regulering mellem 100 % (bevægelse) og 10 % (fravær). Armaturer, der er udstyret med e-Sense smartSWITCH, kan også anvendes i kombination med eksterne bevægelsesmelderer.

Anvend samme fase til armaturer og sensorer. Et større antal armaturer kan reguleres samlet, da effekten ikke ledes via relæfunktionen. Slukfunktion kan udføres centralt, f.eks. via tidskanal, DUC eller med så kaldt Plug for sluk-funktion i hvert armatur.

Applikationsområde