fagerhult_esense_smartswitch_fi_2.jpg

e-Sense smartSWITCH

e-Sense smartSWITCH giver automatisk tænd/sluk-funktion med sensoren indbygget i armaturet. Afhængigt af kobling og valg af HF-forkobling får man funktionerne tænd/sluk, tænd/sluk med træksnor eller fraværsdæmpning.

e-Sense smartSWITCH består af en lille sensorenhed samt en kombineret relæ/strømforsyning. Relæets kapacitet er 200 VA, hvorfor man kan tilslutte en eller to HF-forkoblinger til tænd/sluk.

Sensoren er en PIR-enhed (Passive Infra Red) med et detekteringsområde på ca. 4⊗3 meter, når armaturet er placeret 2,1 meter over gulvet. Inden for dette område detekterer sensoren bevægelse og slår relæet til, hvorefter lyset i armaturet tændes. På bagsiden af sensorenheden på e-Sense smartSWITCH sidder endvidere en indstilling for luxniveau.

Det er en tærskelværdi, som forhindrer sensoren i at reagere på tilstedeværelse, hvis der allerede er tilstrækkelig lyst i rummet. Denne indstilling findes ikke i armaturer med dæmp der aktiveres via trækafbryder, da man altid skal kunne tænde og slukke lyset manuelt også i et rum, hvor der allerede er tilstrækkeligt med lys. Luxniveau er velegnet ved hvileregulering.

e-Sense smartSWITCH on/off

e-Sense smartSWITCH er en til/fra-sensor, der styrer armaturets HF-forkobling via relæ. Den fås også med træksnor til egen indstilling af belysningsniveauet (sensoren styrer kun tænd/sluk).

e-Sense smartSWITCH on/off er velegnet til:

  • Arbejdsplads som enkeltarmatur i kontorlokaler, separate lokaler samt kontorer med åbne planløsninger.  

e-Sense smartSWITCH hvileregulering


En styrefunktion, der er tilpasset til de rum i et kontor, hvor man ikke så ofte opholder sig. Lyset er konstant på et lavt niveau (10 %). Ved detektering af bevægelse reguleres lysniveauet med det samme op til 100 %. Tidsforsinkelsen, før systemet går tilbage til lavt niveau, kan være kort til forskel fra styring med slukfunktion, hvor man vil undgå unødige aktiveringer af lysstofrøret.

e-Sense smartSWITCH hvileregulering er velegnet til:

  • Garderober, kopi-/printerrum og gangarealer.

Applikationsområde