Indstilling af e-Sense Move-systemet

Alle armaturer agerer både master og slave og kommunikerer med den eller de armaturer, som blev bestemt ved opstarten.

  • Indstillingerne foretages på sensorenheden i faste positioner med hensyn til:
  • Følsomhed (på sensoren) 10 – 100 %.
  • Frakoblingsforsinkelse til grundlæggende lysniveau (hvor længe armaturet skal være helt tændt efter detektering) 5 sek. til 20 min.
  • Frakoblingsforsinkelse til slukning (hvor længe armaturet skal være tændt med grundlæggende lysniveau, inden det slukkes helt) 1 – 60 min.
  • Grundlæggende lysniveau (indstilling af lysniveauet for det grundlæggende lys).
  • Tændingsniveau (helt tændt på 100 % eller på det grundlæggende lysniveau).


Et armatur med e-Sense Move leveres med en grundlæggende indstilling, hvor sensoren er indstillet på 50 % følsomhed. Sensoren tager imod RF-signaler og tænder med 20 % eller detekterer bevægelse og tænder belysningen med 100 %. Efter sidste detektering er belysningen tændt i yderligere 5 min. Derefter reguleres lyset ned til ca. 20 %. Sensoren slukker armaturet efter yderligere 10 min.

Applikationsområde