fagerhult_styrning_dk_move.jpg

e-Sense Move

e-Sense Move er navnlig designet til trappeopgange og bygger på mikrobølgeteknologi på samme måde som e-Sense Detect. Forskellen er, at flere armaturer kommunikerer trådløst med hinanden. e-Sense Move kræver ingen styrekabler.

Fordele

  • Kun lys når og hvor det behøves.
  • Hurtig installation.
  • Trådløs kommunikation mellem armaturerne – intet behov for styrekabler.
  • Kan programmeres individuelt, så man opnår en optimal
  • udnyttelse.
  • Energibesparende.

 

Systemet er dobbeltrettet og opbygget, så alle armaturer fungerer som både master- og slavearmatur, afhængigt af hvilket armatur der detekterer bevægelse. Ved detektering af bevægelse sendes information videre til et eller flere armaturer, der herefter tændes. Hver sensor kan aktivt ”lytte” til 15 andre sensorer.

e-Sense Move er udmærket til brug i f.eks. trappeopgange med mange etager. For at optimere energibesparelsen kan man vælge kun at tænde armaturet på etagen over og under den etage, hvor bevægelsesdetekteringen sker. Hvis der f.eks. detekteres bevægelse på 4. etage, tændes armaturerne på 5. og 3. etage. Hvis man går ned ad trappen, detekterer armaturet bevægelse på 3. etage og sender et signal til armaturet på 2. etage om, at det skal tænde osv. Lyset tændes hele tiden foran den person, der er på vej op eller ned i trappeopgangen.

e-Sense Move kan også optimere belysningen i garagen. Individuelle indstillinger for hvert enkelt armatur betyder, at man kan bruge en grundbelysning i de mørke områder og bruge andre kortere tider for de armaturer, der er placeret mod indgange og døre.

Også i kældergange, kælder- eller loftsværelser kan e-Sense Move anvendes med fordel, da tider og niveauer kan indstilles for hvert enkelt armatur.

Indstillinger foretages på sensorenheden i faste indstillinger.

e-Sense Move er velegnet i:

  • Trappeopgange, gangarealer, kældergange og garager og områder, hvor man bevæger sig og gerne vil have lys på den flade, man bevæger sig hen imod.

Funktionsprincip for e-Sense Move

 

  1. Ved bevægelse på 4. etage tændes armaturet af en indbygget sensor.
  2. Samtidig sender sensoren på 4. etage et signal til den nærliggende etage om at tænde belysningen.
  3. Hvis man f.eks. går ned ad trappeopgangen, fortsætter sensoren i armaturerne med at tænde belysningen i forvejen.

Applikationsområde