fagerhult_styrning_dk_detect.jpg

e-Sense Detect

Fagerhult e-Sense Detect tilbyder armaturer med unikke funktioner. En sensor baseret på mikrobølgeteknologi indebærer, at sensorenheden kan placeres skjult i armaturet uden at påvirke f.eks. armaturets design eller isolationsklasse. Vi har et udvalg af armaturer med denne teknologi for tilpasning til forskellige miljøer og behov.

Fordele

  • Kan anvendes til mange forskellige miljøer og behov.
  • Sensoren er skjult i armaturet – design og IP-klasse påvirkes ikke.
  • Sammenkobling af flere armaturer med master/slave-funktion.
  • Mulighed for on/off-funktion eller fraværsdæmpning.

At egenskaberne for en mikrobølgesensor er anderledes end for en almindelig PIR-sensor (passiv infrarød) fremgår af tabellen. Resultatet kan blive, at sensoren registrerer bevægelser på den anden side af en væg, der f.eks. er fremstillet af tynd gips. I sådanne tilfælde kan følsomheden mindskes (det egentlige registreringsområde) mhp. at undgå fejldetektering. Samtidig kan funktionen være fordelagtig, hvis armaturet f.eks. er placeret i et toiletrum: Lyset tændes, inden man åbner døren.

En mikrobølgesensor må ikke placeres i nærheden af ventilationsudgange eller store metaloverflader. Det kan få sensoren til konstant at registrere bevægelser. Indstilling af følsomhed, tid efter sidste bevægelse og luxtærskel justeres direkte på sensormodulet i faste trin. Relæudgangen kan belastes forskelligt afhængigt af, om man tænder/slukker ét eller flere armaturer, eller om man anvender relæet til at regulere lyset mellem forskellige niveauer, såkaldt fraværsdæmpning eller gangfunktion.

Hvordan fungerer en mikrobølgesensor?

Sensoren udsender et signal på samme måde som en radar. Signalet har en effekt, der er mindre end 10 mW, og som tilbagereflekteres. Når tiden for det reflekterede signal ændres, registrerer sensoren en bevægelse. Effekten fra en sensor er ca. en hundrededel af det, en mobiltelefon udsender.

e-Sense Detect on/off

Mikrobølgesensoren tænder ved tilstedeværelse (bevægelse) og slukker efter indstillet tid. Tidspunktet for slukning indstilles i faste trin.

e-Sense Detect hvileregulering

Armaturet lyser konstant på et lavt niveau (ca. 10 %). Ved detektering af tilstedeværelse (bevægelse) reguleres lysniveauet med det samme op til 100 %. Efter den sidst detekterede bevægelse og den indstillede tidsforsinkelse returnerer armaturet til lavt niveau.

e-Sense Detect er velegnet til:

  • Kopi- og lagerrum, toiletter, gange, garderober og trappeopgange.

 Sammenligning mellem sensorer


¹⁾ En PIR-sensors registreringsområde kan reduceres ved delvist at tildække linsen med eksempelvis tape.


²⁾ Luxtærskel kan anvendes, når armaturets lys ikke reflekteres direkte i luxdioden. Dette sker i armaturer med f.eks. opalkuppel, og derfor anbefales anvendelse af luxtærskel ikke sammen med mikrosensorer placeret i armaturet.


Armaturerne er udstyret med HF-standardforkobling til tænd-sluk. Masterarmaturet og slavearmaturet slukker efter den sidste bevægelse, og når forsinkelsestiden er udløbet.

Sensorens relæ åbner for tilkobling af fem slavearmaturer. Masterarmaturet tilsluttes med 4-ledere og slavearmaturer med 3-ledere.
Relæet i mikrosensoren kan anvendes sammen med Tridonics HF-forkobling til en såkaldt gangfunktion. I stedet for at afbryde spændingen til HF-forkoblingen sluttes en styreledning til sensorens relæudgang, og derved reguleres lyset. Bevægelse aktiverer relæet og giver øjeblikkeligt fuld belysning. Efter den sidst registrerede bevægelse, og når forsinkelsestiden er forløbet, reguleres lyset gradvist ned til 10 %.
Visse armaturer med sensorer og kobling til gangfunktion kan kun anvendes med 75 % følsomhed pga. interferens mellem frekvensen fra lysstofrørene og sensoren. Masterarmaturet og slavearmaturet tilsluttes med 4-ledere. HF-forkoblingen
er en Tridonic Excel One4all,  ECO eller Basic. I særlige tilfælde kan One4all-forkoblingen ogsa programmeres til andre funktioner. Alle tre versioner af HF forkoblinger kan konfigureres med eks. slukfunktion.

Loftsmontering med maks. følsomhed. Følsomheden kan justeres i faste trin à 20, 30, 50, 75 og 100 %.

Bemærk! Ved vægmontering detekterer sensoren langt vandret og også gennem visse vægge.

Applikationsområde