fagerhult_styrning_dk_connect.jpg

e-Sense Connect – trådløs styring af belysning

Fagerhult e-Sense Connect er et meget anvendeligt belysningssystem med intelligent dagslys- og bevægelsesstyring. Armaturer og sensorer kommunikerer trådløst med hinanden, præcis som et WLAN-netværk. Til forskel fra et traditionelt styresystem kræver e-Sense Connect ingen styrekabler, hvilket sparer tid og arbejde for alle involverede.

Fordele

 • Hurtigt og ukompliceret – ingen installation af styrekabler.
 • Det er kun nødvendigt at foretage få indgreb i bygningsstrukturen.
 • Enkel programmering – opret op til 7 grupper til forskellige behov.
 • Komplet system med sensorer, som er integreret i armaturet.
 • Energibesparende.

e-Sense Connect er den enkle og ukomplicerede måde at installere energibesparende styring i miljøer, hvor der ofte er størst behov for rigtig god belysning, som f.eks. i undervisningslokaler, forelæsningssale og åbne kontorlandskaber.

Teknikken bag er den mest sofistikerede teknik, som er udviklet til belysningsstyring i dag, og har fokus på enkelhed både i forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug.

Fagerhult e-Sense Connect er et innovativt, trådløst styresystem – det første komplette system af sin slags på markedet. Når man slipper for fremføring af kabler og tidskrævende indgreb i installationen, bliver det nemt at træffe den rigtige beslutning.

Hurtig og ukompliceret installation

e-Sense Connect armaturer med og uden sensor er forsynet med en RF-enhed. Armaturerne tilsluttes til netspænding og kræver ingen fremføring af styrekabler. Der kræves heller ikke eksterne sensorer til bevægelses- og dagsslysstyring, eftersom alt er integreret i armaturerne. I forbindelse med installationer forbliver lofterne uberørte, hele og rene.

Derved forkortes installationstiden væsentligt, hvilket er meget værdifuldt, når mulighederne for reparation og ombygning ofte er tidsbegrænsede. Programmeringen sker hurtigt og enkelt via en fjernbetjening, som rettes mod hvert armatur.

Enkel vedligeholdelse

Fraværet af styrekabler i installationen gør det let at vedligeholde systemet. Den enkle gruppering af armaturer gør, at installatøren eller vedligeholdelsespersonalet ikke behøver at lære et avanceret styreprogram.

Alt det, der vedrører installationen, er samlet i det samme rum – der kræves ingen eksterne styreenheder i elcentraler eller andre steder i bygningen.

Intuitiv styring

e-Sense Connect er nemt at forstå og anvende. Betjeningsenheden er et enkelt drejepotentiometer, hvor brugeren tænder og regulerer lyset, og man slipper for sværtforståelige impulstrykknapper.

Betjeningsenheden kan udvides med op til fire mulige styrefunktioner, f.eks. at tænde og slukke tavlebelysningen og nedregulere udvalgte armaturer i forbindelse med brug af projektor. Hele systemet slukkes og nulstilles, når bevægelsessensorerne har registreret, at lokalet er tomt. Lyset kan også slukkes manuelt ved at trykke på potentiometerknappen.

Fakta e-Sense Connect

e-Sense Connect-armatur generelt

 • Alle armaturer er udstyret med en RF-enhed til kommunikation med styreenheden.

e-Sense Connect-armatur med sensor

 • Armatur med integreret sensor til detektering af bevægelse og dagslysniveau.

e-Sense Connect-armatur uden sensor  

 • Styres via DALI eller tænding/slukning via relæ.
 • Slukning via relæ også ved DALI-styring for at minimere parasitisk effektforbrug.

Fordele med e-Sense Connect

 • Armaturerne tilsluttes bare til strøm – ingen fremføring af styrekabler.
 • Enkel programmering med fjernbetjening.
 • Valgfri betjeningsenhed – der skal ikke anvendes et bestemt fabrikat.

Styrefunktioner

 • Manuel tænding på potentiometerknappen til dagslysstyring.
 • Bevægelsesdetektering.
 • Dagslysstyring i tre zoner.
 • Manuel lysregulering via drejepotentiometer.
 • Projektortilstand – de valgte armaturer neddæmpes for at øge kontrasten.

Installationseksempel

Gruppe A er placeret nærmest vinduet.
Gruppe B er den midterste række.
Gruppe C er armaturerne i ”korridorrækken”.
Gruppe D er tavlebelysningen.
Gruppe E er de armaturer, som skal dæmpes for at øge billedkontrasten ved brug af en projektor. De øvrige armaturer i lokalet kan stadig reguleres med potentiometeret.

Applikationsområde