Start ActiLume-installationen

Det er let at starte en ActiLume installation – sæt bare stikproppen i!

fagerhult_actilume_sensorenhetActiLume har en fabriksindstilling som indstiller lysniveauet automatisk. Dog bør du selv indstille til det aktuelle lokale. OBS! Undgå påvirkning fra dagslys under indstilling!

Hold service knappen inde i min. 3 sekunder (lysrøret blinker en gang). Efter 30 sekunder er justeringen klar (lysrøret blinker igen). Forsinkelsen på 30 sekunder er til for at man skal kunne nå at flytte en stige eller andet som hindrer normal aflæsning af arbejdsfladen for sensoren.

ActiLume justerer automatiskt lysniveauet til ca 80 % af nyværdien. Det svarer til ca 600 lx (500 lx + reflektionsfaktor 0,3) på arbejdsfladen i et kontor med normal placering af armaturet. Justeringen til 80 % er til for at nyværdien ofte er højere en normalværdien. Allerede her er der besparelser at hente.

Det er nemt at vælge en af to standardfunktioner med ét tryk på sensorenhedens serviceknap (tryk kortere end 3 sekunder). Når knappen slippes indikerer lysrøret ved at blinke en eller to gange:

  • Et blink =”Mode 1” Kontor lokale (lyset slukkes ca 15 minutter efter sidste bevægelsesdetektering).
  • To blink =”Mode 2” Storrums kontor (lyset regulerer ned til lavt niveau efter sidste bevægelsesregistrering og slukkes helt efter 2 timer).

Manuel styring

En fjederkontakt kan tilsluttes for manuel lysregulering, kort tryk for til og fra. Længere tryk giver dæmpfunktion

Applikationsområde