Installationseksempel klasseværelse med e-Sense ActiLume

I et klasseværelse giver brugen af e-Sense ActiLume mange fordele. Lysstyringen er tilpasset til lokalets størrelse og efter, at nogle armaturer er placeret længere inde i lokalet. Installation og idriftsætning er let, hvilket påvirker de samlede omkostninger.

Fordele:

  • Manuel tænd/automatisk sluk.
  • Dagslysregulering.
  • Forskudt regulering af armaturer mod gang.
  • Styring fra dør og AV-panel.
  • Styringen med i standardfjederafbryder.
  • Hurtig at programmere med fjernbetjening.

Forslag til installation af styring i klasseværelse

Sensoren er formonteret i et af armaturerne i vinduesrækken, der fungerer som såkaldt masterarmatur. Sensoren har funktioner til bevægelsesdetektering, dagslysregulering og infrarød modtagelse samt en serviceknap, som giver adgang til de forskellige funktioner i systemet. De øvrige armaturer inklusive tavlebelysningen sluttes til masterarmaturet via to forskellige DALI-busser. Armaturerne længst væk fra vinduet reguleres ned med en forskydning på 30 % i forhold til armaturerne i vinduesrækken. Muligheden for forskudt styring skaber en jævn lysværdi i lokalet, som man førhen kun har kunnet opnå med avancerede bussystemer. Efter installation kan man hurtigt sætte i drift ved at aktivere dagslysreguleringen med et tryk på sensorens serviceknap. Lysniveauet og de øvrige funktioner kan let ændres med fjernbetjening 86155.

Sammenlignet med ældre installationer kan man reducere energiforbruget med op til 80 %, afhængig af hvordan den oprindelige installation var udført.

Installation i et klasseværelse med e-Sense ActiLume. De forskellige styrefunktioner sluttes til masterarmaturet, som placeres i midten af vinduesrækken. Armaturerne i den række, der vender ud mod gangen og dermed er længst fra det indfaldende dagslys, reguleres via DALI 2, som er forskudt med 30 % i forhold til DALI 1. Det betyder, at armaturerne længere inde i lokalet giver mere lys, når de er reguleret ned. Klasseværelsets størrelse kræver oftest, at bevægelsesdetekteringen suppleres med en ekstra bevegelsesmelder, som placeres centralt i loftet (86152).

Lofts- og tavlebelysning reguleres med fjederkontakt ved døren. Tavlebelysningen kan også slukkes separat.

Applikationsområde