fagerhult_esense_actilume2.jpg

e-Sense ActiLume er et styresystem, hvor sensoren har tre forskellige opgaver: bevægelsesstyring, dagslysstyring og IR-modtager til programmering.e-Sense ActiLume giver maksimal komfort og energibesparelser på op til 75 %. Det store energibesparelsespotentiale gør, at investeringen hurtigt tjener sig ind.

Med e-Sense ActiLume er det nemt at få en perfekt løsning til belysningsstyring i et rum.  

Systemet er opbygget med færdige indstillinger til forskellige typer af rum. Kontorlokaler, kontor med åben planløsning, auditorier m.v. De forskellige indstillinger vælges med fjernbetjening.

e-Sense ActiLume er velegnet til:

  • Arbejdsplads som enkeltarmatur (armaturerne styrer kun sig selv).
  • Klasseværelset eller åbne kontorer som et masterarmatur (styrer et eller flere armaturer med DALI).

Idriftsætning af ActiLume-installation

Det er let at starte en ActiLume-installation – tilslut blot armaturet! ActiLume har en fabriksindstilling, som giver en automatisk indstilling af lysniveauet. Du bør dog foretage egen indstilling, der passer til det faktiske lokale. Bemærk! Undgå påvirkning af dagslys, når dette gøres! Tryk på serviceknappen, og hold den inde i mindst 3 sekunder (lysrøret blinker én gang). Efter 30 sekunder er justeringen udført (lysrøret blinker igen). Forsinkelsen på 30 sekunder er lavet, for at man skal kunne nå at flytte en stige eller anden genstand, som hindrer sensoren i at udfør normal aflæsning af arbejdsfladen. Man kan let vælge en af de to standardfunktioner med et tryk på sensorenhedens serviceknap (hold knappen inde i under 3 sekunder). Når knappen slippes, blinker lysrørene én eller to gange:

  • Et blink=”Mode 1” Kontorlokale (lyset slukkes ca. 15 minutter efter sidste registrerede bevægelse).
  • To blink=”Mode 2” Åbent kontorlandskab (lyset reguleres ned til lavt niveau efter sidste registrerede bevægelse og slukkes helt efter 2 timer).

Manuel styring

En fjeder kontakt kan tilsluttes, hvis der ønskes manuel lysregulering; kort tryk=til/fra. Længere tryk aktivere lysdæmpningsfunktionen. Alle e-Sense-armaturer til arbejdspladsbelysning med ActiLume er forsynet med en trækafbryder.

Applikationsområde