fagerhult_actilume_celloffice.jpg

e-Sense ActiLume

e-Sense ActiLume er et enkelt styresystem, hvor sensoren har tre forskellige opgaver: Den skal foretage bevægelsesstyring og dagslysstyring og fungere som IR-modtager til programmering. Armaturerne har indbygget lysstyring og er nemme at installere.

Funktioner

Bevægelses-styring

Bevægelsesdetektering tænder og slukker automatisk. Tiden mellem detektering og slukning kan indstilles.

 

Dagslysstyring

Belysningseffekten tilpasses til mængden dagslysindfald.

 

Fravær med slukning

Bevægelsessensoren øger lysniveauet ved detektering af en bevægelse og vender tilbage til lavt niveau efter et forudindstillet tidsrum. Sensoren kan også slukke lyset efter det indstillede tidsrum.

 

Manuel styring

Manuel regulering via træksnor til lysdæmpning i armaturet eller fjederbelastet kontakt på væg.

 

Fjernbetjening

Indstillingerne foretages med fjernbetjeningen (tilbehør).

Applikationer

Individuelle kontorer

 

Åbne kontorer

 

Konferencerum

 

Undervisnings-lokaler

 

Sådan fungerer e-Sense ActiLume på individuelle kontorer

Armaturet har en multisensor, som registrerer bevægelserne i lokalet, måler dagslysindfaldet og tilpasser effekten derefter. Der kan nemt vælges forudindstillede belysningsscenarier på sensorenheden. Lyset kan reguleres til det ønskede niveau ved hjælp af en fjederbelastet kontakt, en afbrydersnor eller en fjernbetjening. Kombinationen af en bevægelsessensor, en lyssensor og regulerbare forkoblinger giver en række valgmuligheder.

Sådan fungerer e-Sense ActiLume på storkontorer

Systemet programmeres nemt med en fjernbetjening og kan indstilles til et konstant grundlæggende lysniveau på 20 procent ved fravær på nogle af arbejdspladserne. Lyset kan slukkes centralt efter endt arbejdstid, hvilket giver yderligere energibesparelser. Ved brug af hæve-sænke-bord regulerer e-Sense ActiLume automatisk belysningsniveauet i forhold til bordets højde.

Idriftsættelse

Ved levering er systemet indstillet til brug på individuelle kontorer. Indstilling af ønsket lysniveau foretages og gemmes med en knap på sensorenheden. Slukning sker efter 15 minutter.

Indstillinger til storkontorer/undervisningslokaler foretages ved at vælge Mode 2 med en knap på sensorenheden. Alle armaturer reagerer som enkeltarmaturer, men med den forskel, at de går ned til 20 % i løbet af to timer efter sidste detektering. Tænding sker automatisk ved tilstedeværelse.

Teknik

Masterarmatur

  • Sensor

Slave

  • DALI-forkobling

 

Download brochure