Installationseksempel fasestyring

Der skal anvendes fjederkontakt uden glimlampe. Antallet af forkoblinger varierer afhængig af fabrikat. Der skal anvendes samme fase til styrekredsen og strømforsyning til HF-forkoblingen.Ønskes flere HF forkoblinger eller mere avanceret styring, kontakt Fagerhult.

 

Lyset slukker, når der er gået et vist tidsrum efter sidste registrerede bevægelse. Tænding på seneste lysniveau. Der skal anvendes fjederkontakt uden glimlampe.  Der kan maksimalt sluttes 25 HF-forkoblinger til styringen. Der skal anvendes samme fase til styrekreds og strømforsyning til HF-forkoblingen.Ønskes flere HF forkoblinger eller mere avanceret styring, kontakt Fagerhult.
 

Applikationsområde