Fasestyring

Fasestyring (impuls) er en forenklet og økonomisk form for lysstyring, der forudsætter, at man anvender regulerbare HF-forkoblinger, der er fremstillet til netop denne funktion. Normalt kan disse forkoblinger også styres via bussystemer såsom DSI, DALI eller 1–10 V-jævnstrøm, afhængigt af fabrikat og type. Funktionerne kan imidlertid ikke kombineres, da der derved kan opstå stor skade.

Fasestyring forudsætter ikke brug af regulatorer eller andre former for kontakter, da signalet til HF-forkoblingen hentes direkte fra en fjederkontakt. Der er ikke brug for andre tillægsmoduler. Lettere omskrevet kan man sige, at regulatoren er indbygget i HF-forkoblingen.

Der skal udelukkende bruges fire ledere til armaturet: Direkte (ubrudt) netspænding, nul- og jordleder samt netspænding (impulser) via kontakten.

Fasestyring er også et udmærket system, hvis man vil have mulighed for at styre et belysningsanlæg fra flere steder i lokalet. Enkeltheden er imponerende, og netop fordi der ikke er brug for mellemliggende enheder, er installationen enkel og billig.

Som styreknapper kan anvendes en 250 V-kontakt med sluttende forbindelse og impulsfjeder eller en kontakt med returfjeder. Ved brug af kontakt tændes og slukkes armaturet ved et kort tryk på kontakten, mens justeringen af lysstyrken (op og ned) sker ved at holde knappen inde.

Bemærk!

  • Styreknapperne må ikke være forsynet med signallamper, da læk    strøm herfra kan forårsage fejlfunktioner.
  • Der er normalt ingen grænser for længden af styrekablet, da signalet er en 230/240 V-signalimpuls.
  • Samme fase skal anvendes til såvel styring som strømforsyning af armaturet.
  • Samtidig brug af fasestyring (impuls) og andre styremetoder såsom DALI eller DSI vil medføre store og uoprettelige skader på det digitale styreudstyr.
  • Undgå at blande produkter af forskellige fabrikater i systemet.


Fasestyring kan havne i ufase. Det skyldes ofte brugen af impulsafbryderen. Nogle brugere trykker meget kortvarigt på knappen, og kun en del HF-forkoblinger opfatter dette som et signal om at regulere.

Alle fabrikater har forskellige fremgangsmåder til at få belysningen i fase igen. Ofte kan det være tilstrækkeligt at holde impulskontakten nedtrykket og dermed regulere alle armaturer til tændt tilstand. Derefter sker reguleringen som normalt.

Fænomenet kan også opstå, hvis der er en masse harmoniske overtoner på elnettet, som skaber støj i styringen. I dette tilfælde er det nemmest at erstatte trykknappen med en anden type af styring, såsom et drejepotentiometer til DALI.

Fænomenet kan også opstå, hvis der er for mange harmoniske overtoner på elnettet, som skaber støj i styringen. I dette tilfælde er det nemmest at erstatte trykknappen med en anden type af styring. Fagerhult anbefaler en anden metode til regulering ved styring af flere end 4 HF-forkoblinger på grund af ufase-problemet og på grund af, at overtoner kan hindre en god funktion. Anvend i stedet DALI HF-forkoblinger og drejepotentiometeret Osram MCU (86212).

Applikationsområde