fagerhult_installation_larosal_dali.jpg

Installationseksempel klasseværelse med programmerbar DALI-styring

Et klasseværelse er en arbejdsplads for både lærer og elever. Godt lys er nødvendigt til de forskellige arbejdsopgaver. Den tekniske udvikling gør, at det i dag er muligt at kombinere god belysning med størst mulig energibesparelse. Lyset skal skabe de rette forudsætninger for undervisningen, når det gælder lysfordeling og lysniveau.

Fordele:

  • Manuel tænd/automatisk sluk.
  • Individuel styring og regulering af lofts- og tavlebelysning.
  • Dagslysregulering.
  • Styring fra dør og AV-panel.
  • Styringen er indbygget i standardtrykknapper.
  • Lysscenarier.
  • Pc-programmering.

Forslag til installation af styring i klasseværelse

Med programmerbar styring i et klasseværelse kan man udvælge præcis de styrefunktioner, der svarer til brugernes ønsker. Maksimum- og minimumniveauerne kan ændres, og armaturerne kan programmeres helt individuelt. Tænd- og slukfunktioner kan justeres og tilpasses til lokalets funktion.

Programmeringen kræver midlertidig tilslutning af en computer med et Windows-baseret pc-program. Det er muligt at overføre programmerede funktioner fra et klasseværelse til et andet, hvilket betyder, at alle funktioner er indstillet på samme måde alle steder. Det giver væsentligt kortere programmeringstid.

Installation i et klasseværelse med DALI DigiDIM. Programmering sker med PC-program. Separat strømforsyning. De forskellige styrefunktioner tilsluttes parallelt på DALI. Alle armaturer reguleres samtidig via dagslyssensoren, med undtagelse af tavlebelysningen. Tænding sker manuelt. Fælles slukning af al belysning. Klasseværelsets størrelse er bestemmende for, om en multisensor dækker behovet for bevægelsesdetektering, eller om anlægget skal suppleres med flere enheder. Lofts- og tavlebelysningen reguleres individuelt via indgangsenheder, der er sluttet til en impulskontakt ved dør og AV-panel.

Applikationsområde