Fakta DALI-teknik

Fordele

 • Adressering. Mulighed for individuelt styring af forskellige armaturer/HF-koblinger i et og samme system. Maks. 64 adresser pr. system.
 • Lysscener og gruppering. Mulighed for at forprogrammere forskellige lysscener. I hvert system kan der skabes op til 16 armaturgrupper og 16 forskellige lysscener.
 • Armaturerne tændes og slukkes digitalt.
 • Styrelederne til de digitale signaler er uden polaritet (plus/minus), hvilket reducerer risikoen for fejlkobling.
 • De digitale styresignaler er ikke følsomme over for forstyrrelser, der overføres fra andre ledere. Styrelederne kan placeres sammen med netspændingsledere uden risiko for forstyrrelser (bemærk, at også styrelederne skal være 230 V isolerede).
 • Signalet kan kommunikere i begge retninger via styrelederne. Status- og eventuel fejlindikering fra komponenterne i systemet kan indhentes til eventuelt tilsluttet software.
 • Styresignalet overføres på samme måde til samtlige armaturer, uafhængigt af styreledernes længde.
 • Den digitale teknik muliggør styring af systemet via computer.
 • DALI kan også integreres med BMS-systemer (f.eks. LonWorks).
 • Flere DALI-systemer kan i dag kontrolleres over routere, der er forbundet i et Ethernet-netværk.

Bemærk!

 • Efter installationen skal systemet programmeres. Programmeringen udføres ved hjælp af vægpaneler, fjernbetjening eller PC. Til større anlæg anbefales det at bruge PC med eget software.
 • DALI kræver, at styrekredsen sluttes til strøm. Denne strøm må ikke overstige 250 mA, hvilket sikres ved at tilslutte en ekstern DALI- strømkilde, et såkaldt ”Power supply”. Hvis strømmen i kredsen er for høj, kan kommunikationen svigte, eller komponenterne beskadiges. Det er derfor vigtigt, at et DALI-system planlægges og dimensioneres rigtigt.
 • Styrekredsen har en kabellængde på maks. 300 m i alt.
 • Egenskaberne hos enheder fra forskellige producenter afviger noget fra hinanden.

Applikationsområde