fagerhult_dali_router.jpg

DALI Router – fleksibel styring til en større installationen

Det nye routersystem til DALI anvender Ethernet-kommunikation for på en fleksibel måde at forbinde DALI-netværk med hinanden. Med modulerne skabes der et komplet system, fra et enkelt kontorrum til store kontorbygninger. Grundfunktionerne er tilgængelige og kan anvendes uden behov for programmering. Avancerede funktioner opnås med den Windows-baserede software “Designer”. Hver enkelt router kan håndtere to DALI-busser hver med maks. 64 adresser. Systemet kan programmeres til energibesparelsesfunktioner, f.eks. bevægelsesdetektion og konstantbelysning. OPC-serversoftwaren aktiverer grænseflader til administrationssystemet i bygningen.

Optimal pålidelighed

Alle data lagres i selve systemet for at eliminere behovet for pc-styring ved daglig anvendelse. Eliminering af en central styreanordning sikrer, at intet enkelt produkt kan forårsage afbrydelser i systemet. En pc tilsluttes systemet til diagnosticering efter behov.

Fordele

 • Intet behov for pc i forbindelse med daglig anvendelse.
 • Fuld fleksibilitet.
 • Standardprotokol.
 • Enkelt systemlayout.

Systemgrundlag

Routeren er den centrale enhed i systemet. Med routeren opnås fleksibel tilslutning til et stort antal DALI- og DigiDIM-produkter. DigiDIM-systemerne programmeres med Helvars software “Designer”, der anvendes på en lokal eller fjernstyret Windows-baseret computer. Efter programmeringen kan computeren frakobles, eftersom den ikke er nødvendig ved normal, daglig anvendelse af systemet. Computeren kan også anvendes til overvågning og rapportering af systemstatus. Alla data lagres i flash-hukommelsen i DigiDIM-routerne, hvilket indebærer, at behovet for tunge databaser undgås, og systemet kan lagres på en pc som backup.

Netværk med flere routere

Et stort antal routere kan sammenkobles i et netværk med stan-dardtilslutninger til Ethernet. Dette medfører, at det kan anvendes til programmering og overvågning. Integrationen af systemet defineres som en arbejdsgruppe. En arbejdsgruppe er en samling routere, der forbindes via en Ethernet-opkobling.

Nøgletal

 • En DigiDIM-router kan håndtere 128 DALI-enheder.
 • Hvert DALI-netværk kan have 64 DALI-enheder tilsluttet på op til 300 meter.
 • Integreret 250 mA DALI-strømforsy­ning til hvert DALI-netværk.
 • 10/100 Mbit/s Ethernet-tilslutning med internetprotokol (TCP/IP).
 • 16.000 grupper i softwaren “Designer”.
 • Hver router kan anvende 256 grupper.
 • DALI-enheder samarbejder i grupper.

Funktioner

 • Manuel kontrol (altid personlig mulighed for påvirkning af lyset).
 • Dagslysregulering (regulering efter indfald af dagslys. Både open loop og closed loop).
 • Bevægelsesdetektering (i multisensorenheder eller eksterne enheder).
 •     Lampestatus (hver DALI-enhed kan afgive information).
 • Log til levetid for lyskilder (separate lyskilders forbrug kan logføres).
 • Automatisk opdatering ved udskiftning af en HF-forkobling (oplysninger om den udskiftede forkobling opdateres i den nye).
 • Tidsfunktioner (automatisk tænd/sluk eller ændring af funktioner afhængigt af tidspunkt).
 • Kalenderfunktioner (hændelser kan finde sted på visse ugedage).
 • Automatisk sekvensstyring (f.eks. dags­lyssimulering).
 • Blokeringsfunktion til gangbelysning (altid gangbelysning ved tilstedeværelse i kontor).
 • Logikfunktioner (AND- og NAND-lignende funktioner).
 • Automatisk kontrol af nødbelysningsenheder (følger DALI-standarden for kontrol af nødbelysningsenheder).
 • OPC-funktioner (styring mellem ejendomssystem og servere).
 • Flere offsetstyringer (konstantlysregulering giver højere lysniveauer på afstand af vinduer). 

Applikationsområde