DALI – adresseret digital lysstyring

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) er en standardiseret digital protokol til lysstyring. Bag DALI står Europas førende producenter af HF-forkoblinger (Helvar, Osram, Philips og Tridonic). I den senere tid har flere andre virksomheder i belysningsbranchen sluttet sig til gruppen af DALI-producenter.

 DALI er baseret på et enkelt kabel, gennem hvilket der føres et dobbeltrettet digitalt signal mellem samlige enheder i systemet. De HF-forkoblinger, styrepaneler, sensorer og programmeringsenheder, der forbindes, kommunikerer indbyrdes. ”Intelligensen” er distribueret (dvs. indbygget) i de forskellige indgående dele i systemet. Dette skaber højere sikkerhed og pålidelighed, eftersom systemet ikke afhænger af nogen central enhed.

DALI-systemet er også meget fleksibelt og fremtidssikret, eftersom det kun er nødvendigt at omprogrammere indstillingerne, hvis lokalets udformning ændres, eller systemet skal bruges anderledes. Det er som regel ikke nødvendigt at ændre kablernes placering.

I DALI-systemet overføres oplysninger mellem komponenterne via et adresseret digitalt signal. Eftersom signalet er digitalt, styres alle indgående armaturer på nøjagtigt samme måde, uanset afstanden mellem styreenheden og armaturet. HF-forkoblingen til DALI-systemet er tilpasset til øjets følsomhed i forbindelse med forandringer i lysniveauet, såkaldt kompensering.

Til armaturet skal der foruden fase-, nul- og beskyttelsesledere sluttes to ledere til det digitale signal. Disse ledere har ingen pola-ritet, hvilket letter installationen.

Det digitale styresignal er også uafhængigt af udvendige forstyrrelser. Belysningen tændes og slukkes ved hjælp af en digital kommando via DALI-lederne. Derfor kan netspændingen med fordel kobles direkte fra gruppeafbryderen til armaturet.

Kombinér DALI med andre styresystemer

DALI kan med fordel kombineres med andre styresystemer såsom analoge 1–10 V. Hvis du har brug for at kunne styre og overvåge et separat armatur eller styre en række armaturer på sammen måde, kan det være en fordel for eksempel at anvende et interface (en omskifter) DALI til 1–10 V. Armaturerne forsynes da med HF-forkoblinger til analog 1–10 V lysregulering og tilsluttes et interface DALI til 1–10 V.

Med denne løsning kan armaturerne styres centralt, eksempelvis via DALI-paneler. Løsningen bliver mere økonomisk og sikrer desuden, at der kan styres betydeligt flere armaturer i et DALI-anlæg. Dette skyldes, at hver DALI-adresse kontrollerer flere armaturenheder. Samme løsning kan også udføres med armaturer forsynet med HF-forkoblinger til lysregulering via DSI ved hjælp af et DALI-interface til DSI.

Fordele

 • Adressering. Mulighed for individuelt styring af forskellige armaturer/HF-koblinger i et og samme system. Maks. 64 adresser pr. system.
 • Lysscener og gruppering. Mulighed for at forprogrammere forskellige lysscener. I hvert system kan der skabes op til 16 armaturgrupper og 16 forskellige lysscener.
 • Armaturerne tændes og slukkes digitalt.
 • Styrelederne til de digitale signaler er uden polaritet (plus/minus), hvilket reducerer risikoen for fejlkobling.
 • De digitale styresignaler er ikke følsomme over for forstyrrelser, der overføres fra andre ledere. Styrelederne kan placeres sammen med netspændingsledere uden risiko for forstyrrelser (bemærk, at også styrelederne skal være 230 V isolerede).
 • Signalet kan kommunikere i begge retninger via styrelederne. Status- og eventuel fejlindikering fra komponenterne i systemet kan indhentes til eventuelt tilsluttet software.
 • Styresignalet overføres på samme måde til samtlige armaturer, uafhængigt af styreledernes længde.
 • Den digitale teknik muliggør styring af systemet via computer.
 • DALI kan også integreres med BMS-systemer (f.eks. LonWorks).
 • Flere DALI-systemer kan i dag kontrolleres over routere, der er forbundet i et Ethernet-netværk.

Bemærk!

 • Efter installationen skal systemet programmeres. Programmeringen udføres ved hjælp af vægpaneler, fjernbetjening eller PC. Til større anlæg anbefales det at bruge PC med eget software.
 • DALI kræver, at styrekredsen sluttes til strøm. Denne strøm må ikke overstige 250 mA, hvilket sikres ved at tilslutte en ekstern DALI- strømkilde, et såkaldt ”Power supply”. Hvis strømmen i kredsen er for høj, kan kommunikationen svigte, eller komponenterne beskadiges. Det er derfor vigtigt, at et DALI-system planlægges og dimensioneres rigtigt.
 • Styrekredsen har en kabellængde på maks. 300 m i alt.
 • Egenskaberne hos enheder fra forskellige producenter afviger noget fra hinanden.

Applikationsområde