Bland ikke HF-forkoblinger fra forskellige producenter eller med forskellige effekter. Drejepotentiometre kan oftest regulere 100 mA (ca. 50 HF-forkoblinger), men har forskellige brydeevner i strømafbryderfunktionen. Kontrollér altid oplysningerne fra leverandøren.

 

Bland ikke HF-forkoblinger fra forskellige producenter eller med forskellige effekter. Drejepotentiometer og styreenhed kan oftest regulere 100 mA (ca. 50 HF-forkoblinger). Samme styresignal kan sluttes til HF-forkoblingen uanset forsyningsfase med fælles slukning via kontaktor.

 

Bevægelsesmelderen tænder og slukker belysningen, alt efter om der er bevæ-gelse. Potentiometerets strømafbryderfunktion er ikke nødvendig; hvis den kortsluttes, tændes lyset altid på det indstillede niveau ved bevægelse. Bevægelsesmelderer af forskellige fabrikater kan anvendes. Sørg altid for, at følsomheden er tilstrækkelig, og at relæfunktionen kan klare den tilsluttede belastning. Indstilling af luxniveau kan ændres i lokaler med meget dagslys. Funktionen forhindrer opstart, hvis der er tilstrækkeligt dagslys.

Applikationsområde