Analog 1–10 V jævnspændingsstyring (EN 60929)

Analog styring med 1-10V er en af de første EN standarder for lysregulering. EN 60929 beskriver regulering fra 10V til 1V og at lyskilden slukkes på den sædvanlige afbryder.

HF-forkoblingen registrerer spændingen i styrekredsen. Jo lavere spænding, desto lavere belys-ningsniveau. Hvis styrekredsen forbliver åben, lyser armaturet med fuld styrke på samme måde som et armatur uden regulering. Hvis kredsen kortsluttes, falder belysningsniveauet til minimumværdien. Lysstrømmens minimumniveau varierer afhængigt af fabrikat, type og lyskilde. De normale minimumniveauer er 1–5 % for lige lysrør og 3–10 % for kompaktlysrør. Kontrollér niveauet for det armatur, som netop du har brug for.

Til armaturet skal der foruden fase-, nul- og beskyttelsesledere sluttes to ledere til styrekredsen. Styrelederne kan ligge i samme rør eller kabel som netspændingen til armaturet. Selvom spændingen er maks. 10 V, skal styreledernes isolering opfylde kravene til en stærkstrømsinstallation. Ved tilslutning af styrekredsen er det vigtigt, at polariteten (+) og (-) ikke byttes om, da lyseniveauet i så fald falder til et minimum.

Udover styrelederne skal også faselederen forbindes via den afbryder, der er sluttet til styreenheden eller potentiometeret, da armaturerne kun kan tændes og slukkes via netspændingen. Dette er vigtigt at huske ved planlægning af kabler, da det kan være vanskeligt at ændre installationen efterfølgende.

Ved installationen skal man også tage hensyn til potentiometerets evne til at slå strømmen fra. Selvom potentiometeret kan regulere op til 50 stk. HF-forkoblinger, kan selve afbryderfunktionen ofte kun klare belastningsstrømmen fra 5–10 armaturer, afhængigt af deres effekt. Hvis belastningen bliver for stor, skal der monteres en kontaktor.

Bemærk!

  • Ved valg af styring skal der tages hensyn til systemets og armaturets kompatibilitet. Armaturer, der opfylder standarden EN 60929, føder selv styrekredsen, hvilket imidlertid ikke muligt med alle analoge styreenheder.
  • Der gælder særlige krav til adskillelsen af styrekabler og stærkstrømsledere i samledåser.
  • Der skal tages særligt hensyn til styrekredsens polaritet. Reguleringen fungerer ikke korrekt, hvis der anvendes forkert polaritet i nogen af armaturerne i en gruppe.

Ensto Busch-Jaeger 2112

Drejepotentiometer til indbygning. Velegnet til 1–10 V regulering. Indbygget afbryder med bryder 4 A (cosf > 0,9). Undgå at tænde/slukke mere end 4 armaturer. Skal en større mængde tændes/slukkes kræves separate kontakter. Maximalt 50 HF-forkoblinger kan reguleres.

 

 

Ensto Busch-Jaeger 2112

Som ovenstående, men for påbygningsdåse.

Applikationsområde