CLO – konstant light output

Lysdioder (LED) har som mange andre lyskilder den egenskab at lysstrømmen mindsker over tid fordi dioden ældes. Denne lysnedgang er stort set liniær over diodens levetid. Med en programmerbar driver kan armaturet selv kompensere for denne lysnedgang. Dette kaldes for Constant Light Output (CLO).

I begyndelsen af sin levetid vil armaturet starte på en lavere driftstrøm. Hen over levetiden vil strømmen øges så der kompenseres for diodens lysnedgang. Kompensationen sker helt automatiskt uden ejeren af anlægget skal gøre noget.

Fordelen ved CLO er at man ikke behøver at overdimensionere anlægget for at kompensere for den fremtidige lysnedgang. Med CLO er du sikret korrekt lys fra armaturet i hele dets levetid. CLO betyder også at installationen tager miljø hensyn. Selv driftomkostningerne for anlægget bliver lavere.

Outdoor luminaires with CLO as standard

 
 
 

 

Indoor luminaires with CLO as standard