Lysstyringsfunktioner

Bevægelsesmelder

Bevægelsesstyring både tænder og slukker belysningen. Efter den senest registrerede bevægelse slukkes lyset automatisk. Tiden mellem detektering og slukning kan indstilles til 1–30 minutter.

 

Precense control

Dagslysstyring

En sensor, der tilpasser belysningen til mængden af indfaldende dagslys (naturligt lys). Hvis der er for lidt dagslys, anvendes funktionen til tilpasning af belysningen til den ønskede værdi (konstantlysfunktion).

 

Daylight control

Manuel styring

Manuel styring fås kun i smartSwitch-armaturer med træksnor til lysdæmpning.

 

Manual control

Hvileregulering

Bevægelsesmelderen øger lysniveauet ved bevægelse og reducerer til lavt niveau igen efter kort tid.

 

Absence dampening

Hvileregulering med slukning

Bevægelsessensoren øger lysniveauet ved detektering af en bevægelse og vender tilbage til lavt niveau efter et forudindstillet tidsrum. Sensoren kan også slukke lyset helt efter endnu et forudindstillet tidsrum. Det lave niveau kan indstilles til mellem 10 og 50 %.

 

Absence dampening with switch off

Offset

Mellem gruppe A, B og C er der et offset på 15 %, for at løsningen kan anvendes til de armaturer, som er placeret længere væk fra vinduet end A. Dermed får man mere lys længere inde i rummet.

 

Offset

Kanal B 30 % offset

Kanal B er forskudt med 30 %, hvilket betyder, at reguleringen af oplyset (kanal B) begynder, når kanal A er nede på 70 %. Når kanal A er reguleret til 10 %, ligger kanal B altså på 40 %.

 

Channel B Offset

Luxniveauindstilling

Indstilling af en grænseværdi forhindrer, at Bevægelsesmeldererne reagerer, hvis der er tilstrækkeligt med dagslys.

 

Lux level

CLO - constant light output

Lysdioder (LED) har som mange andre lyskilder den egenskab at lysstrømmen mindsker over tid fordi dioden ældes. Denne lysnedgang er stort set liniær over diodens levetid. Med en programmerbar driver kan armaturet selv kompensere for denne lysnedgang. Læs mere

 

 

Natsænkning Outdoor

De forskellige systemer, som vi anvender til lysstyring udendørs, er integreret i forkoblingen/driveren på hvert armatur. Det kræver heller ikke eksternt tilbehør at få lysstyringen til at fungere. Styreenhederne er forudprogrammerede og vedligeholdelsesfri. Armaturer med natsænkning kræver heller ingen yderligere investeringer eller ændringer I infrastrukturen.
Læs mere

 

 

Applikationsområde