Trygt og hyggeligt

Lys skaber tryghed

Tryghed er en oplevelse, en følelse. Befolkede og overskuelige pladser, som er smukt udformede, føles ganske enkelt mere sikre at opholde sig på. Og når mørket falder på, skal belysningens sørge for, at denne følelse bibeholdes. 


En stor del af tryghedsfornemmelsen handler om tydelighed. Hvad er det for en slags miljø, jeg opholder mig i? Er det åbent for alle eller bare halvoffentligt? Eller endda privat? Vel gennemtænkt belysning giver hurtigt et godt overblik og gør det let at orientere sig.

Lyset danner et rum med helhed, detaljer og kontraster – præcis som indenfor. Og når man ved, hvad der gælder, holder man op med at bekymre sig om, hvad der kan ske. Miljøet bliver attraktivt og tiltrækker flere mennesker. Lyset skaber en positiv, social kontrol, som også har en kriminalpræventiv effekt. Belysning er selvfølgelig ingen garanti for, at der ikke begås forbrydelser. Men det gør en stor forskel! I fem forskellige britiske undersøgelser førte forbedret belysning til, at kriminaliteten faldt med 29 procent (Det svenske Kriminalpræventive Råds rapport 2007:28).

En anden faktor, som har stor betydning for trygheden, er, at stedet er velholdt. Velholdte udendørsmiljøer uden graffiti og hærværk forstærker følelsen af sikkerhed. Med armaturer, som modstår ydre angreb, kan du være sikker på, at belysningen altid opfylder sin funktion, både praktisk og æstetisk. Og få vil lave graffiti, spraye, sparke og slå midt i rampelyset.

Sikkert at færdes

Trafiksikkerheden er et af de vigtigste tryghedsaspekter i nærmiljøet, og her har belysningen stor betydning. Der bliver flere og flere måder at færdes på; i beboelsesområder færdes bilister, cyklister og gående sammen med skatere og folk, der kører på løbehjul eller på segway. Veje og gangstier skal derfor lyssættes individuelt.

Som gående er det vigtigt selv at være synlig for dem, der færdes omkring en, så man ikke bliver påkørt. Eftersom man bevæger sig langsomt, har man også tid til at indtage alle sanseindtrykkene og danne sig et helhedsindtryk af miljøet. Derfor bør lyset udformes, så det understreger og bidrager til at forme miljøet – med kontraster mellem lys og skygge og variationer i belysningsstyrken. Belysningen på gang- og cykelstier adskiller sig fra gadebelysningen, fordi den består af mindre enheder. Lyspunkterne bør sidde lavere, og belysningsstyrken kan ofte sænkes.

Den, der kører bil, færdes hurtigt og når ikke at opfatte så meget. Her er det altså ikke nødvendigt at modellere miljøet på samme måde, og billygterne er ofte fuldt ud tilstrækkelige. Men så snart vejen går igennem tætbebyggede områder, hvor trafikken er mere intensiv, og hvor mange mennesker færdes, skal belysningen planlægges nøje. Vejkryds, rundkørsler og fodgængerfelter kræver ekstra belysning, og for at undgå blænding bør lyset øges gradvist, så øjet når at tilpasse sig. Ny forskning viser også, at et mere hvidt lys, f.eks. LED, kan være med til at give en kortere reaktionstid og øge bilførerens perifere syn.    

Attraktive udendørs rum

God belysning er en af de mest effektive måder at gøre et område attraktivt på. Belysningen bidrager til oplevelsen af et trygt og sikkert sted – og jo flere, der opholder sig i området, desto flere ønsker at være der. Varemærket bliver helt enkelt stærkere. Ved at planlægge lyssætningen nøje skaber man indbydende rum i rummet og fremhæver de forskellige steders funktion og muligheder. Lav et tema for helheden, og fremhæv det unikke, gerne ved at accentuere små detaljer. Effektbelysning kan ofte skabes med relativt enkle midler. LED og fleksible muligheder til lysstyring har gjort det muligt at løfte områdets æstetiske merværdi, uden at budgettet lider af den grund.

Tryghed fra Fagerhult

Fagerhult har lang erfaring med belysning til udendørsmiljøer – fra boligområder og nærmiljøer til ren vejbelysning. Fagerhult Outdoor Lighting Solutions arbejder i henhold til samme velrenommerede principper som indendørssiden. Med udgangspunkt i den seneste forskning anvender vi ny viden til at udvikle armaturer, som er optimerede både med hensyn til ergonomi og energiforbrug.

For os er kombinationen ergonomi og energieffektivitet hellig. I en branche, hvor det let kommer til at dreje sig om investeringer og driftsomkostninger, vil vi vise, hvordan man kan skabe lysmiljøer, som får mennesker til at trives, skaber øget trafiksikkerhed og tryghed og samtidigt skåner miljøet og samfundsøkonomien. Det gør vi ved selv at drive en forskningsafdeling, som samarbejder med forskere ved førende universiteter.

Vi gør det ved at udvikle vores egne armaturer, som nøje bedømmes i vores eget lyslaboratorium, og vi overholder love og standarder til punkt og prikke. Vores mangeårige tilstedeværelse i branchen gør, at vi ofte bliver bedt om at vurdere ny teknik fra leverandører og dermed kan vi tilbyde den seneste teknologi – under kvalitetssikrede former. Hvorfor gå på kompromis, når det ikke er nødvendigt?