fagerhult_outside_hero3.jpg

Gang- og cykelsti

Der skal kun være nogle små mørke zoner, for at man mister koncentrationen og opfattelsesevnen. Derfor er det vigtigt, at gang- og cykelstier er jævnt og ensartet belyst, så både cyklister, der cykler ved en højere hastighed, og gående kan føle sig trygge

Selve vejen kan oplyses med et vandret lys, mens mennesker og omgivelser tydeliggøres med indirekte og lodret lys. Standerbelysning er et godt valg til vejen, mens pullerter eller jordprojektører kan anvendes til at belyse den omgivende bevoksning. Standerbelysningen skal tilpasses til folk og må derfor ikke være for høj.

For at få et mere effektfuldt sidelys er det også muligt at montere projektører længere nede på standeren. Uanset om man vælger pullerter eller en anden type projektør, bidrager den lavere placerede belysning til at udvide rummet og øge trygheden, samtidigt med at den tilfører æstetiske værdier.